Wohnung 704 – HP 1 Zimmer

ca. 43,1 qm
Verkauft
Verkauft

Wohnung 705 – SG 1 Zimmer

ca. 43,2 qm
Verkauft
Verkauft

Wohnung 707 – SG 3 Zimmer

ca. 96,9 qm
Verkauft
Verkauft

Wohnung 708 – SG 3 Zimmer

ca. 88,9 qm
Verkauft
Verkauft

Wohnung 710 – SG 1 Zimmer

ca. 44,8 qm
ohne
Kaufpreis
243.000,00 €
ohne

Wohnung 712 – HP 4 Zimmer

ca. 127,4 qm
ROLLSTUHLGERECHT
ohne
Kaufpreis
734.000,00 €
ohne

Wohnung 713 – HP 3,5 Zimmer

ca. 109,3 qm
BARRIEREFREI
Verkauft
Verkauft

Wohnung 714 – HP 3 Zimmer

ca. 97,6 qm
ohne
Kaufpreis
557.000,00 €
ohne

Wohnung 715 – HP 2 Zimmer

ca. 76,1 qm
ohne
Kaufpreis
445.000,00 €
ohne

Wohnung 716 – HP 3 Zimmer

ca. 84,7 qm
BARRIEREFREI
Verkauft
Verkauft

Wohnung 717 – HP 3 Zimmer

ca. 78,2 qm
Verkauft
Verkauft

Wohnung 718 – HP 2 Zimmer

ca. 75,8 qm
ROLLSTUHLGERECHT
ohne
Kaufpreis
443.000,00 €
ohne

Wohnung 719 – HP 3 Zimmer

ca. 99,2 qm
ohne
Kaufpreis
565.000,00 €
ohne

Wohnung 722 – HP 4 Zimmer

ca. 129,2 qm
Verkauft
Verkauft

Wohnung 723 – HP 3 Zimmer

ca. 75,3 qm
Verkauft
Verkauft

Wohnung 726 – 1. OG 2 Zimmer

ca. 54,0 qm
ohne
Kaufpreis
339.000,00 €
ohne

Wohnung 727 – 1. OG 3 Zimmer

ca. 98,9 qm
BARRIEREFREI
ohne
Kaufpreis
609.000,00 €
ohne

Wohnung 728 – 1. OG 2 Zimmer

ca. 75,7 qm
ohne
Kaufpreis
471.000,00 €
ohne

Wohnung 729 – 1. OG 1 Zimmer

ca. 49,7 qm
ROLLSTUHLGERECHT
ohne
Kaufpreis
314.000,00 €
ohne

Wohnung 730 – 1. OG 3 Zimmer

ca. 84,7 qm
BARRIEREFREI
ohne
Kaufpreis
524.000,00 €
ohne

Wohnung 731 – 1. OG 3 Zimmer

ca. 78,1 qm
ohne
Kaufpreis
481.000,00 €
ohne

Wohnung 732 – 1. OG 2 Zimmer

ca. 49,2 qm
Verkauft
Verkauft

Wohnung 733 – 1. OG 2 Zimmer

ca. 76,0 qm
ROLLSTUHLGERECHT
ohne
Kaufpreis
473.000,00 €
ohne

Wohnung 734 – 1. OG 3 Zimmer

ca. 99,6 qm
ohne
Kaufpreis
613.000,00 €
ohne

Wohnung 735 – 1. OG 2 Zimmer

ca. 55,0 qm
ohne
Kaufpreis
347.000,00 €
ohne

Wohnung 738 – 1. OG 4 Zimmer

ca. 127,5 qm
ohne
Kaufpreis
793.000,00 €
ohne

Wohnung 739 – 2. OG 2,5 Zimmer

ca. 93,2 qm
ROLLSTUHLGERECHT
ohne
Kaufpreis
630.000,00 €
ohne

Wohnung 740 – 2. OG 3 Zimmer

ca. 109,1 qm
ohne
Kaufpreis
735.000,00 €
ohne

Wohnung 741 – 2. OG 2 Zimmer

ca. 54,1 qm
ohne
Kaufpreis
369.000,00 €
ohne

Wohnung 742 – 2. OG 3 Zimmer

ca. 99,2 qm
BARRIEREFREI
ohne
Kaufpreis
665.000,00 €
ohne

Wohnung 743 – 2. OG 2 Zimmer

ca. 75,9 qm
ohne
Kaufpreis
512.000,00 €
ohne

Wohnung 744 – 2. OG 1 Zimmer

ca. 49,7 qm
ROLLSTUHLGERECHT
ohne
Kaufpreis
342.000,00 €
ohne

Wohnung 745 – 2. OG 2 Zimmer

ca. 73,4 qm
BARRIEREFREI
ohne
Kaufpreis
495.000,00 €
ohne

Wohnung 746 – 2. OG 3 Zimmer

ca. 80,6 qm
ohne
Kaufpreis
539.000,00 €
ohne

Wohnung 747 – 2. OG 2 Zimmer

ca. 49,3 qm
Verkauft
Verkauft

Wohnung 748 – 2. OG 2 Zimmer

ca. 75,8 qm
ROLLSTUHLGERECHT
ohne
Kaufpreis
513.000,00 €
ohne

Wohnung 749 – 2. OG 3 Zimmer

ca. 99,0 qm
ohne
Kaufpreis
664.000,00 €
ohne

Wohnung 750 – 2. OG 2 Zimmer

ca. 53,9 qm
Verkauft
Verkauft

Wohnung 760 – 3. OG 4 Zimmer

ca. 128,5 qm
Verkauft
Verkauft